Samedi 13 ao t 2016

Tachi - les katas

Kendo no kata

Tachi : Ipponme1er Kata

Tachi : Nihonme 2ème Kata

Tachi : Sanbonme 3ème Kata

Tachi : Yohonme 4ème Kata

Tachi : Gohonme 5ème Kata

Tachi : Ropponme 6ème Kata

Tachi : Nanahonme 7ème Kata

Kodachi : Ipponme 8ème Kata

Kodachi : Nihonme 9 ème Kata

Kodachi : Sanbonme 10 ème Kata